Với sự phát triển của đất nước trong xu thế hội nhập hiện nay thì việc giao thương, mua bán hàng hoá giữa các quốc gia cũng ngày càng phát triển một cách nhanh chóng; Thương mại Quốc tế ngày càng mở rộng và phát triển mạnh trong và ngoài nước cùng với việc giao hàng và xử lý đơn hàng một cách nhanh chóng , Ulink chúng tôi nắm bắt cơ hội đến từ thị trường và tăng cường khả năng cạnh tranh trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế. Do đó, Chúng tôi không ngừng xây dựng, hoàn thiện và phát triển năng lực để đáp ứng nhu cầu thị trường nói chung, Khách hàng nói riêng; Chúng tôi tự tin đồng hành và trở thành một đối tác, chuyên nghiệp và đáng tin cậy, đặc biệt đem lại lợi ích tối đa và giá trị tuyệt vời tới Quí Khách hàng.

Với sự phát triển của đất nước trong xu thế hội nhập hiện nay thì việc giao thương, mua bán hàng hoá giữa các quốc gia cũng ngày càng phát triển một cách nhanh chóng; Thương mại Quốc tế ngày càng mở rộng và phát triển mạnh trong và ngoài nước cùng với việc giao hàng và xử lý đơn hàng một cách nhanh chóng, Ulink chúng tôi nắm bắt cơ hội đến từ thị trường và tăng cường khả năng cạnh tranh trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế. Do đó, Chúng tôi không ngừng xây dựng, hoàn thiện và phát triển năng lực để đáp ứng nhu cầu thị trường nói chung, Khách hàng nói riêng; Chúng tôi tự tin đồng hành và trở thành một đối tác, chuyên nghiệp và đáng tin cậy, đặc biệt đem lại lợi ích tối đa và giá trị tuyệt vời tới Quí Khách hàng.

Related posts

 • Taxes in import and export
  28 March, 2023

  “With the development of the country in the current integration trend, the trade and sale of goods between countries are also developing rapidly; International trade is expanding and thriving at home and abroad along with fast delivery and order processing,, Ulink we seize opportunities from the market and strengthen our competitiveness in the trend of globalization and economic integration. Therefore, we are constantly building, perfecting, and developing the capacity to meet market needs in general, Customers in particular;

  View more
 • The Customs Department requires only physical inspection of goods in transit with specific signs of violations
  28 March, 2023

  Với sự phát triển của đất nước trong xu thế hội nhập hiện nay thì việc giao thương, mua bán hàng hoá giữa các quốc gia cũng ngày càng phát triển một cách nhanh chóng; Thương mại Quốc tế ngày càng mở rộng và phát triển mạnh trong và ngoài nước cùng với việc giao hàng và xử lý đơn hàng một cách nhanh chóng , Ulink chúng tôi nắm bắt cơ hội đến từ thị trường và tăng cường khả năng cạnh tranh trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế. Do đó, Chúng tôi không ngừng xây dựng, hoàn thiện và phát triển năng lực để đáp ứng nhu cầu thị trường nói chung, Khách hàng nói riêng; Chúng tôi tự tin đồng hành và trở thành một đối tác, chuyên nghiệp và đáng tin cậy, đặc biệt đem lại lợi ích tối đa và giá trị tuyệt vời tới Quí Khách hàng.

  View more
 • Guidance on regulations on application for extension of payment of import and export tax
  28 March, 2023

  “With the development of the country in the current integration trend, the trade and sale of goods between countries are also developing rapidly; International trade is expanding and thriving at home and abroad along with fast delivery and order processing,, Ulink we seize opportunities from the market and strengthen our competitiveness in the trend of globalization and economic integration. Therefore, we are constantly building, perfecting, and developing the capacity to meet market needs in general, Customers in particular

  View more