Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu trong kỳ 2 tăng 43,4% so với kỳ 1; trong đó, nhiều mặt hàng chủ lực có mức tăng trưởng cao như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác; hàng dệt may; điện thoại các loại và linh kiện…

Trong kỳ 2 tháng 5/2023 xuất khẩu mang về thêm gần 5 tỷ USD.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2023 (từ ngày 16/5 đến ngày 31/5/2023) đạt 29,81 tỷ USD, tăng 24,7% (tương ứng tăng 5,91 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2023.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 5/2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng/2023 đạt 260,79 tỷ USD, giảm 15,3% (tương ứng giảm 47,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 180,59 tỷ USD, giảm 15,1% (tương ứng giảm 32,03 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 80,2 tỷ USD, giảm 15,9% (tương ứng giảm 15,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ 2 tháng 5/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,05 tỷ USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 9,65 tỷ USD.

Cụ thể, về xuất khẩu, trong kỳ 2 tháng 5/2023 đạt 16,43 tỷ USD, tăng 43,4% (tương ứng tăng 4,98 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 5/2023.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 5/2023 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 5/2023 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 714 triệu USD (tương ứng tăng 38,1%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 632 triệu USD (tương ứng tăng 48,4%); hàng dệt may tăng 547 triệu USD (tương ứng tăng 46,7%); điện thoại các loại và linh kiện tăng 530 triệu USD (tương ứng tăng 44,3%)…

Đặc biệt xuất khẩu hàng rau quả trong kỳ 2 tháng 5 đạt 422 triệu USD, gấp 1,8 lần so với kỳ 1 của tháng, chủ yếu do tăng xuất khẩu sầu riêng.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 5 năm 2023 so với kỳ 1 tháng 5 năm 2023. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 135,22 tỷ USD, giảm 12,3%, tương ứng giảm 18,88 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 5/2023 đạt 11,63 tỷ USD, tăng 43,7% tương ứng tăng 3,54 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 5 tháng đầu năm 2023 của nhóm các doanh nghiệp này lên 98,9 tỷ USD, giảm 12,2% (tương ứng giảm 13,78 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Từ chiều ngược lại, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2023 đạt 13,38 tỷ USD, tăng 7,5% (tương ứng tăng 936 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2023.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 5/2023 tăng so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 137 triệu USD (tương ứng tăng 8%); dầu thô tăng 106 triệu USD (tương ứng tăng 30,4%); khí đốt hóa lỏng tăng 75 triệu USD (tương ứng tăng 502,6%)…

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 5 năm 2023 so với kỳ 1 tháng 5 năm 2023. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 125,57 tỷ USD, giảm 18,4% (tương ứng giảm 28,29 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,46 tỷ USD, tăng 3,5% (tương ứng 285 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 5/2023. Tính trong 5 tháng/2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 81,68 tỷ USD, giảm 18,3% (tương ứng giảm 18,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Nguồn: Vneconomy

Bài viết liên quan