Đến trong tuần tháng 6 có 2 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên, theo thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan.

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cảng Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 6 (1-15/6), tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 13,57 tỷ USD, tăng 1,4% (tương ứng tăng 193 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 5/2023.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ này tăng so với nửa cuối tháng 5/2023 chủ yếu ở một số nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 586 triệu USD, tương ứng tăng 19%; than các loại tăng 93 triệu USD, tương ứng tăng 25,2%; đậu tương tăng 59 triệu USD, tương ứng tăng 96,9%…

Dù có chiều hướng tăng trogn nửa đầu tháng 6 nhưng tính chung từ đầu năm kim ngạch nhập khẩu vẫn giảm sâu.

Cụ thể, từ đầu năm đến hết 15/6, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 139,07 tỷ USD, giảm 18,4% (tương ứng giảm 31,43 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó một số nhóm hàng giảm mạnh như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 6,4 tỷ USD, tương ứng giảm 66,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 4,61 tỷ USD, tương ứng giảm 11,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 2,73 tỷ USD, tương ứng giảm 13,3%…

Đến 15/6, có 2 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng với kết quả lần lượt là: 35,24 tỷ USD và 17,82 tỷ USD.

Số lượng nhóm hàng nhập khẩu “chục tỷ đô” không thay đổi so với cùng kỳ 2022, nhưng kim ngạch cả hai nhóm hàng chủ lực đều giảm mạnh như đề cập ở trên.

Các thị trường nhập khẩu chủ yếu của hai nhóm hàng trên là Trung Quốc, Hàn Quốc, thị trường Đài Loan, Nhật Bản…

Nguồn: Hải Quan Online

Bài viết liên quan